Tekniq – din garanti

TJ-EL Service sætter en ære i at levere håndværk af høj kvalitet. Men skulle der i sjældne tilfælde komme grus i kommunikationen mellem dig og TJ-El Service har man mulighed for at klage til Ankenævnet for Tekniske Installationer.

Ankenævnet er et forbrugervenligt alternativ til en dyr og langvarig retssag. Nævnet har til formål at bidrage til en let, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem private forbrugere og medlemmer af TEKNIQ.

Klager du over el- eller vvs-arbejde ved ankenævnet, har du garanti for, at ankenævnets kendelse (ellers domstolenes stadfæstelse af kendelsen) vil blive opfyldt, hvis firmaet ikke kan eller vil rette sig efter kendelsen. Garanti-ordningen dækker udgifter op til 150.000 kr. inkl. moms.

Se garantiordningen her

 

TEKNIQ er også et kompetencecenter 
Tekniq er med i forreste række som et stærkt kompetencecenter når det gælder viden om, hvad medlemmerne arbejder med til dagligt. Det betyder et højt fagligt niveau med overblik over muligheder, regler og sammenhænge, hvor medlemmer og andre kan hente råd og inspiration.

Tekniq lægger stor vægt på at rådgive medlemmerne bl.a. inden for tekniske, juridiske, politiske og uddannelsesmæssige spørgsmål.

Tekniq’s tekniske medarbejdere repræsenterer den tekniske installationsbranche i en lang række udvalg og arbejdsgrupper, hvor man udarbejder standarder og regler for det el-tekniske område.

Installatørerne gennemgår grundige og bredt funderede uddannelser for at kunne opnå autorisation. Derfor er der en lang tradition i branchen for at stille store krav til uddannelse. Vi er meget aktive i samspillet med Undervisningsministeriet og de tekniske skoler i forbindelse med udformningen af uddannelserne til elektriker, elmontør, VVS-montør med tilhørende specialer samt installatøruddannelserne.